header
 * IZRADA STATIČKIH VEB PREZENTACIJA . * 
 * IZRADA FORUMA NA BAZI SMF PLATFORME *  
 * REDOVNO ODRŽAVANJE I AŽURIRANJE. * 
 * U IZRADI * 
 * BUDITE PRVI I PREPOZNATLJIVI U SVOM POSLU , REKLAMIRAJTE SE NA INTERNETU * 
 * U IZRADI * 

* IZRADA STATIČKIH VEB PREZENTACIJA .
* IZRADA FORUMA NA BAZI SMF PLATFORME.
* REDOVNO ODRŽAVANJE I AŽURIRANJE.
Blokirali ste reklame na ovom sajtu. Molimo Vas , da omogućite reklamne banere , jer oni nisu uvredljivi i ne ometaju pregledanje strana na ovom sajtu.

FAQ - NAJČEŠĆA PITANJA

                 
Blokirali ste reklame na ovom sajtu. Molimo Vas , da omogućite reklamne banere , jer oni nisu uvredljivi i ne ometaju pregledanje strana na ovom sajtu.
 * • CENA IZRADE WEB SAJTOVA JE ORIJENTACIONA CENA ZA STANDARDNE WEB SAJTOVE I MOŽE VARIRATI U ZAVISNOSTI OD ZAHTEVA KLIJENTA KAO I POTREBNOG VREMENA ZA IZRADU. * 
 * U IZRADI * 
 * • U STANDARDNE WEB SAJTOVE NE RAČUNAMO: WEB PORTALE, WEB FORUME, BLOGOVE, SOCIAL NETWORK I NAMENSKE WEB SAJTOVE, KAO I WEB SAJTOVE SA VELIKIM BROJEM STRANA ILI FOTOGRAFIJA. * 
 * U IZRADI * 
leva strana
FAQ - NAJČEŠĆA PITANJA
P I T A NJ E
01. Koji je način kojim Vi izrađujete sajtove ?
02. Dali su Vaši sajtovi statički ili dinamički ?
03. Dali ja kao korisnik , mogu dodavati strane ili vršiti ispravke i dopune ?


O D G O V O R
01.
Za izradu veb-sajta koristim isključivo WYSIWYG van-mrežni uređivač softver Adobe Dreamweaver.
Ukoliko pronađem saradnike koji poznaju rad u CMS (Joomla , Wordpress i sl.) postojaće i mogućnost izrade takvih sajtova.

02.
Statički.
Ukoliko pronađem saradnike koji poznaju rad u CMS (Joomla , Wordpress i sl.) postojaće i mogućnost izrade dinamičkih sajtova.

03.
Možete samo ako poznajete rad u softveru Adobe Dreamweaver u kome su strane rađene.
U suprotnom svaku prepravku , dopunu i dodavanje novih strana mora vršiti administrator odnosno kreator strane.
footer Top