Услови и одредбе.

Ове одредбе и услови садрже правила, која се односе на писање и објављивање коментара.
Објављивањем коментара потврђујете, да се слажете са овим правилима:

Непридржавање ових правила може довести до забране од даљег коментарисања.

Ове одредбе и услови подложни су променама у било које време и без претходне најаве.

Uslovi i odredbe.

Ove odredbe i uslovi sadrže pravila, koja se odnose na pisanje i objavljivanje komentara.
Objavljivanjem komentara potvrđujete, da se slažete sa ovim pravilima:

Nepridržavanje ovih pravila može dovesti do zabrane od daljeg komentarisanja.

Ove odredbe i uslovi podložni su promenama u bilo koje vreme i bez prethodne najave.