U zavisnosti od doba dana , automatska poruka korisniku , posetiocu , poželi dobrodošlicu , menjajući i boju pozadine teksta.
Od 5h do 10h - DOBRO VAM JUTRO ,
od 10h do 17h - DOBAR VAM DAN ,
od 17h do 21h - DOBRO VAM VEČE ,
od 21h do 5h - DOBRA VAM NOĆ