header
 * IZRADA STATIČKIH VEB PREZENTACIJA . * 
 * IZRADA FORUMA NA BAZI SMF PLATFORME *  
 * REDOVNO ODRŽAVANJE I AŽURIRANJE. * 
 * U IZRADI * 
 * BUDITE PRVI I PREPOZNATLJIVI U SVOM POSLU , REKLAMIRAJTE SE NA INTERNETU * 
 * U IZRADI * 

* IZRADA STATIČKIH VEB PREZENTACIJA .
* IZRADA FORUMA NA BAZI SMF PLATFORME.
* REDOVNO ODRŽAVANJE I AŽURIRANJE.
Blokirali ste reklame na ovom sajtu. Molimo Vas , da omogućite reklamne banere , jer oni nisu uvredljivi i ne ometaju pregledanje strana na ovom sajtu.

FAQ - NAJČEŠĆA PITANJA

                 
Blokirali ste reklame na ovom sajtu. Molimo Vas , da omogućite reklamne banere , jer oni nisu uvredljivi i ne ometaju pregledanje strana na ovom sajtu.
 * • CENA IZRADE WEB SAJTOVA JE ORIJENTACIONA CENA ZA STANDARDNE WEB SAJTOVE I MOŽE VARIRATI U ZAVISNOSTI OD ZAHTEVA KLIJENTA KAO I POTREBNOG VREMENA ZA IZRADU. * 
 * U IZRADI * 
 * • U STANDARDNE WEB SAJTOVE NE RAČUNAMO: WEB PORTALE, WEB FORUME, BLOGOVE, SOCIAL NETWORK I NAMENSKE WEB SAJTOVE, KAO I WEB SAJTOVE SA VELIKIM BROJEM STRANA ILI FOTOGRAFIJA. * 
 * U IZRADI * 
leva strana
Statični veb-sajt ( veb prezentacija , veb portal)

Način izrade

Statični veb-sajt omogućava postavljanje standardnih informacija na duži vremenski period.
Vlasnik veb-sajta (ili administrator na zahtev vlasnika) može napisati novosti uvek , ali to je ručni proces izmene teksta , slika i ostalog sadržaja i zahteva poznavanje osnova veb-dizajna i znanje u radu sa softverom koji je korišćenj za izradu veb strana.

Najjednostavnije forme veb-sajtova , poput petostranog veb-sajta su često statični veb-sajtovi , jer oni predstavljaju prethodno definisane, statičke nepromenljive informacije korisnicima.
To obično sadrži osnovne informacije o vlasniku/korisniku sajta o njegovom delatnošću kojom se bavi , proizvodima itd. a prezentovano je tekstom , slikama , animacijama , zvučnim ili video materijalom putem navigacijskih menija.

Za izradu statičnog veb-sajta koristim WYSIWYG van-mrežni uređivač softver Adobe Dreamweaver.


Osnovni elementi koje bi vebsajt trebalo da sadrži :


1. Logo Vaše firme ili lični prepoznatljivi znak onoga čemu će vebsajt biti namenjen.

2. Naslov veb stranice.
Prvi element koji posetioci Vašeg sajta vide jeste naslov. Naslov mora opisivati šta se nalazi na njoj. To je osnovni element Vašeg vebsajta. On pomaže posetiocima da odrede šta ih interesuje na Vašem vebsajtu. Naslov veb stranice mora biti jasan, koncizan i i da ima smisao.

3. Jednostavna navigacija.
Ništa neće oterati posetioca Vašeg sajta kao konfuzna ili komplikovana navigacija na sajtu. Kada Vaš vebsajt poseti potencijalni korisnik Vaših usluga , potrebno je da u svakom trenutku zna na kojoj se stranici nalazi i da jednostavno pronađe stranice koje je već posetio. Navigacioni meni mora da bude pristupačan i jednostavan za razumevanje. Trebalo bi da bude na svakoj stranici Vašeg vebsajta i lociran na istom mestu Veb stranice.

4. Efektivan sadržaj.

5. Korisne fotografije.
Obavezno treba da postavite fotografije iz opsega delatnosti kojom se bavite. Atraktivne fotografije značajno pomažu u prezentaciji Vaše delatnosti. Ukoliko vršite neku prodaju proizvoda ili se bavite nekim zanatskim radom ili sličnim delatnostima , obavezno koristite galerije fotografija i fotografije sa linkovima koji pritiskom omogućavaju uvećanu fotografiju Vašeg proizvoda.

6. Svedočenja korisnika Vaših usluga , putem Knjige utisaka.

7. Video sadržaj
Video snimak u Vašoj izradi ili neke televizije koja prati Vaš rad , na najbolji način će pokazati i objasniti svrhu i namenu nekog proizvoda ili način izrade i sl. Mogućnosti su velike i nemerljive.
Postoji mogućnost pravljenja VIDEO GALERIJE gde ce snimci biti smesteni na Vašem serveru ili ugradnjom (embed) koda direktno sa YOUTUBE , VIMEO ili drugih servisa za postavljanje video snimaka.

8. Stranica o nama.
To je stranica koja sadrži osnovne informacije o Vama , Vašim zaposlenima , Vašem poslovanju , delatnostim i sl.

9. Stranica pitanja i odgovori - FAQ.
Obavezno treba da postavite stranicu pitanja i odgovori koja sadrži osnovna pitanja posetioca sajta u vezi Vaših proizvoda ili usluga.

10. Vaši kontakt podaci.
U cilju izvršenja prodaje i izgradnje Vašeg kredibiliteta, postavite potpune informacije o načinima kontaktiranja Vaše firme. Ovo podrazumeva broj telefona, broj faxa, poštansku adresu, i e-mail adresu. Neka kontakt informacije budu postavljene na svakoj stranici, ako je to moguće.

footer Top